08/02/2009

Danmark bedst til at reducere antallet af blinde alarmer


"Danmark bedst til at reducere antallet af blinde alarmer  

ImageDanmark er nordisk mester i at holde antallet af blinde brandalarmer fra automatiske brandalarmanlæg nede. I 2005 var der 9.688 udrykninger til blinde alarmer i Danmark, som blev forårsaget af automatiske brandalarmanlæg, men samme år var der cirka tre gange så mange udrykninger i både Sverige og Finland og to og en halv gange så mange i Norge.

De 9.688 udrykninger i Danmark var 134 flere end året før, men stigningen skal ses på baggrund af, at der i samme periode blev sat 20 procent flere røgdetektorer op. Det betyder, at antallet af blinde brandalarmer pr. 1.000 detektorer endnu engang faldt.

Direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen, tilskriver det flotte resultat det brede samarbejde om at begrænse antallet af blinde alarmer, som blev indledt i 2004. "Folk skal have tillid til, at når der kommer en alarm fra et automatisk brandalarmanlæg, er det fordi, der er brand", siger han.

"Færre blinde alarmer styrker tiltroen til anlæggene, og så sparer det selvfølgelig ressourcer hos redningsberedskaberne. Det kan i yderste konsekvens redde menneskeliv, at redningskøretøjerne ikke er kørt ud til en blind alarm, når der kommer en rigtig alarm", siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Samarbejdet om at reducere antallet af blinde brandalarmer hedder ABAblind. Redningsberedskaberne, Beredskabsstyrelsen, SikkerhedsBranchen og DBI er med i samarbejdet. "

Kilde: Beredskabsinfo, 28/09/2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar