06/02/2009

Danmark bedst til at opfylde EUs mål

"Danmark bedst til at opfylde EUs mål

Den europæiske tænketank Centre For European Reform, CER, udnævner for andet år i træk Danmark til at være det af EUs medlemslande, som er kommet længst med at opfylde målsætningerne for EU Lissabon-proces.

Målene blev opstillet på af EU på et topmøde i den portugisiske hovedstad i 2000 og skulle gøre Europas økonomi til den mest konkurrencedygtige i verden inden 2010. I rapporten konkluderes det, at EU efter flere års problemer endelig har positive økonomiske nyheder med en højere vækst end USA og bedre balance på handel og offentlige budgetter. Mange lande har arbejdet hårdt på reformere deres økonomier i de seneste år, selv om der stadig er lang vej mod at nå Lissabon-målene for EU samlet.

Danmark vurderes for andet år i træk at være nummer et i Europa, når det gælder om at nå Lissabon-målene, og klemmer lige Sverige ned på andenpladsen. Danmark roses især for at være et dynamisk IT- og informationssamfund, at have en høj beskæftigelse med mange kvinder og ældre på arbejdsmarkedet og have en klar klimapolitik. Til gengæld har den danske økonomi stadig store problemer med produktivitet – der produceres for lidt pr. arbejdstime – og den danske økonomi har været Europas svageste i vækst i de seneste år. På EUs liste for bruttonationalprodukt pr. indbygger er Danmark således sunket ned som nummer fem efter Luxembourg, Irland, Holland og Østrig.

De to sidstnævnte lande roses for at have gjort store fremskridt i de seneste år, og det konkluderes, at »Holland på mange måder er Europas mest succesfyldte økonomi.«

På de nedre pladser ligger hovedparten af de nye medlemslande samt Italien, Portugal og Grækenland. Der er i rapporten kraftig kritik af Italiens manglende evne til at gennemføre reformer, og støvelandet vurderes som at være Europas virkelige »syge mand« økonomisk set.

Landenes opfyldelse af Lissabon-målene 2007 (placering i 2006 i parentes)

1. Danmark (1)2. Sverige (2)3. Østrig (5)4. Holland (3)5. Finland (6)6. Irland (8)7. Storbritannien (4)8. Tyskland (9)9. Frankrig (11)10. Slovenien (12)11. Estland (15)12. Luxembourg 12 (7)13. Belgien (13)14. Tjekkiet (10)15. Cypern (14)16. Spanien (17)17. Letland (18)18. Litauen (20)19. Grækenland (22)20. Slovakiet (23)21. Portugal (16)22. Ungarn (19)23. Italien (21)24. Rumænien (25)25. Bulgarien (24)26. Polen (27)27. Malta (26)"

Kilde: Berlingske Tidende, 12/03/2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar