03/02/2009

Danmark bedst til at opfylde Lissabon-målene

"Danmark bedst til at opfylde Lissabon-målene

En undersøgelse fra World Economic Forum viser, at Danmark er på 1. pladsen, når det gælder EU's Lissabon-strategi. Siden 2004 har vi overhalet Finland, som dengang var nr.1.

Målt som et gennemsnit af syv indikatorer er Danmark det land i Europa, som er kommet længst med at opfylde EU’s Lissabon-mål. Det viser en analyse, som den uafhængige internationale organisation, World Economic Forum har gennemført.

De syv dimensioner man har målt på er:

Informationssamfund for alle

Det vil sige faktorer som regeringens prioritering af informationsteknologi, brugen af internet blandt virksomheder og borgere og uddannelsessøgendes adgang til internettet.

    * Innovation, forskning og udvikling

      Her måles der på faktorer som virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling, kvaliteten af universiteter mv og samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.
    * Liberalisering af markederne

      Det drejer sig f.eks. om afvikling af statsstøtte.
    * Netværksindustrier inden for tele-, vare- og transportsektoren

      Landenes evne til at opbygge netværker inden for udvalgte brancher ses som fremmende for konkurrenceevnen.
    * Effektive finansielle ydelser.

      Det handler om virksomhedernes adgang til finansiering af investeringer.
    * Iværksættere

      Faktorer, som viser hvor let det er at starte nye virksomheder i landet.
    * Sociale forhold

      Det vil sige velfærdsydelser, som gør, at flest muligt bliver inkluderet i arbejdsstyrken, herunder uddannelse, opkvalificering, daginstitutioner mv.
    * Bæredygtig udvikling.

      Handler bredt om miljø-forhold.Den anvendte metode til at måle disse syv dimensioner er dels kvantitative data og dels interviews med virksomhedsledere og beslutningstagere i landene.

Det kendetegnende ved Danmarks - og de øvrige nordiske landes – høje placering på listen er, at vi scorer højt på alle dimensionerne. Danmark ligger således blandt de fem bedst placerede på samtlige dimensioner. Der er med andre ord kombinationen af godt erhvervsklima og veludbygget velfærdssamfund, som er baggrunden for 1. pladsen.

I den anden ende af ranglisten finder man Italien, som under Berlusconi er dumpet 10 pladser ned til en plads som nr. 24 efter lande som Malta og Lithauen. I det hele taget klarer de nye EU-lande sig forbavsende godt. Den bedst placerede blandt de nye EU-lande er Estland på en 12. plads – foran lande som Spanien og Portugal.

Undersøgelses omfatter også ansøgerlandene til EU. Her er det bemærkelsesværdigt, at Tyrkiet og Kroatien er bedre placeret end Rumænien og Bulgarien, som bliver optaget i EU i 2007. "

Kilde: FTF, 14/04/2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar