20/02/2009

Bedst at være enlig mor i Danmark


"Bedst at være enlig mor i Danmark

Ny stor undersøgelse viser, at enlige forsørgere hører til de fattigste grupper i EU. Men i Danmark har de det bedre end i resten af Europa.

Det er hårdest at være enlig forsørger i lande som Storbritannien og Portugal, mens Danmark ligger i den gode ende af skalaen.

Enlige forsørgere hører socialt og økonomisk til de dårligst stillede EU-borgere. 

Men der er meget stor forskel på de enlige forsørgeres position i de enkelte lande. 

Det fremgår af en ny stor undersøgelse om fattigdom i EU udført af det FN-tilknyttede europæiske center for social velfærdspolitik og forskning i Wien. 

Omfanget af fattigdom varierer kolossalt mellem landene, og fattigdomsraten svinger mellem 10 og 23 procent. Variationerne er meget store - også inden for de enkelte lande. 

Antallet af børn i en familie øger risikoen for at blive fattig. Det samme gør det at være enlig - med eller uden børn. 

Enlige dårligst stillet
Økonomisk og socialt er enlige forsørgere blandt de dårligst stillede EU-borgere, viser undersøgelsen. Forklaringen er enkel. I en 'enlig' familie er indkomsten det halve af en far-og-mor-familie, og den enlige forsørger er langt mere økonomisk sårbar over for arbejdsløshed og sygdom. 

I hovedparten af de 26 undersøgte lande er fattigdomsandelen i denne gruppe over 30 procent. I Tjekkiet, Letland, Litauen, Luxembourg, Irland, Portugal og Storbritannien er andelen af enlige forsørgere, der lever med en indtægt under fattigdomsgrænsen, endog over 40 procent. 

Bedst i Danmark
Men i Danmark er de enlige forsørgere langt bedre stillet. Faktisk er det højst 20 procent af denne gruppe, der statistisk set hører til gruppen af fattige. 

De enlige danske forsørgeres situation betegnes i rapporten som 'relativt gunstig' set i international sammenhæng. 

Danmark nævnes her specifikt som værende i pulje med Finland samt Norge, der er inkluderet i undersøgelsen sammen med et andet ikke-EU-land, Island, og 24 EU-medlemslande. 

Danmark ligger flot
I det hele taget er Danmark uhyre flot placeret overalt i undersøgelsen: Vi har en høj beskæftigelse og en lav fattigdomsrate. To forhold, der ifølge forskerne bag undersøgelsen ofte ses at hænge sammen. 

Værst er den absolutte fattigdom i de baltiske lande samt i Polen, Ungarn og Slovakiet."

Kilde: Politiken, 1/11/2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar