19/01/2009

Danske mejerier bedst i Europa

"Danske mejerier bedst i Europa

På trods af faldende mælkepriser har Danmark EU’s bedste mejeriindustri, fast-slog formand Kaj Ole Pedersen på Mejeriforeningens generalforsamling. Danske mejerier har i de seneste fem år investeret 10 mia. kr. i at sikre den fremtidige konkurrenceevne. 

[...]

”Prisfaldet i Danmark sker fra et højere niveau end i de øvrige EU-lande. Det må vi ikke glemme,” understregede han i sin mundtlige beretning. ”Danmark ligger således stadig ca. 10 øre over gennemsnitsprisen i Holland, Tyskland og Frankrig.”

De faldende afregningspriser til mælkeproducenterne skyldes især det gradvist faldende loft over EU’s intervention af smør og beskæring af ordninger til intern afsætning. Det europæiske smørmarked er lige nu under et meget hårdt pres, fortalte Mejeriforeningens formand.

”Lurpak trodser dog denne tendens og viser effekten af et godt samarbejde, som vi skal forstå at påskønne i branchen. Gennem Lurpak er der gjort en flot indsats for at fastholde og øge salget af et højprisprodukt,” sagde han.

Mejerier og bønder investerer

Dansk mejeribrug står foran store udfordringer i de kommende år. Konkurrencen på markederne i og uden for Europa vil skærpes i takt med, at EU-støtten forsvinder og verdenshandlen liberaliseres. Men dansk mejeribrug og danske mælkeproducenter står stærkt i den nye markedssituation.

”Danmark har Europas bedste mejeriindustri. Over de seneste fem år har mejerierne investeret 10 mia. kr. for at sikre den fremtidige konkurrenceevne. Over 10 år har de danske mælkebønder investeret 15 mia. kr. i nye stalde, og indførelsen af kvotebørsen i 1997 har gjort det muligt at omsætte rigtig store mængder mælk, som de fortsættende mælkebønder har investeret otte mia. kr. i,” fortalte han."

Kilde: Mejeriforeningens hjemmeside, 30/05/2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar