25/01/2009

Dansk frugt og grønt er stadig bedst

"Dansk frugt og grønt er stadig bedst

Nye metoder til måling af indholdet af pesticidrester i frugt og grønt giver et misvisende billede. Der er stadig langt færre sprøjterester i dansk frugt og grønt end udenlandsk.

Fødevarestyrelsens opgørelse over pesticidrester i danske grøntsager viser, at der i 2006 var rester af sprøjtemidler i 14 pct. af de målinger, som myndighederne foretog. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til 2005.

Grænsen for hvad man kan måle er imidlertid langt lavere i 2006 end i 2000, og derfor kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes. Det betyder også, at der gøres flere fund, som også kunne være gjort i 2000, hvis teknikken havde været den samme.

Når danske afgrøder sprøjtes, vil der altid kunne findes nogle rester. Vi vil gerne fokusere på, at der ikke er pesticidrester i 86 pct. af de danske grøntsager. Det er flot internationalt set, når vi sammenligner os med de udenlandske, hvor kun 63 pct. af prøverne er uden rester. 

Gartnerierhvervet i Danmark vil gerne kendes som det sunde alternativ. Derfor er der også iværksat forskellige aktiviteter, der skal hjælpe til at reducere indholdet af sprøjterester i danskproduceret frugt og grønt. I samarbejde med de relevante myndigheder har erhvervet blandt andet iværksat et tilbagesporingsprojekt, der skal resultere i bedre rådgivning af avlerne i mindre brug af sprøjtemidler. Det projekt venter vi os meget af.

Når det er sagt, så har vi også behov for, at politikerne afsætter flere midler til forskning og udvikling i alternative bekæmpelsesstrategier, alternative midler og frem for alt en hurtigere godkendelse af nye, moderne og skånsomme midler. Det er i alles interesse, at danske frugter og grøntsager er så sunde og miljørigtige som muligt."

Kilde: Dansk Gartneris hjemmeside, 18/01/2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar